Zámky topic®

pre alergikov bez obsahu Ni


Zavedením špeciálnej zliatiny CoCr bez obsahu Niklu, ktorú vyvinula firma Dentaurum špeciálne pre použitie v dentálnej oblasti, bol urobený veľký pokrok smerom k biologicky kompaktibilnejším produktom v oblasti ortodoncie. V protetike sa táto CoCr zliatina úspešne používa celosvetovo už dlhé roky. Galvanická korózia, ktorá vzn. pri použití sieťkovaných bází a pájky, je vylúčená vďaka laserom štrukturovanej retencii, čo vhodne prispieva k zlepšenej biologickej znášanlivosti.

Vylepšená štruktúra báze vytvorená laserom  

Rovnomerná retencia optimalizovanej štruktúry báze zámku umožňuje ideálne redukovať nebezpečenstvo jeho predčasného uvoľnenia. Ideálna distribúcia makro/ mikroretencie zaisťuje lepšie spojenie adhezivum/zámok. V spojení i individuálnom nastavením adhezívnej sily podľa určitého zubu je výsledkom perfektnej kombinácie terapeuticky nezbytnej sily a vlastností, optimálnych pro debonding.

Programované miesto lomu – bezpečný debonding

S použitím FEM (Finite Elemente Methode) je možné na určených miestach zredukovať potrebnú hrúbku materiálu. Vertikálne medzi krídielkami je umiestnený zárez. Bez toho, aby zámok v priebehu liečby stratil na pevnosti, uľahčuje toto miesto deformáciu zámku pri jeho debondingu.

Stále je žiaľ veľa detí i dospelých, ktorí trpia alergiami. Pri ortodontickej liečbe prostredníctvom fixného aparátu, je použitie topic zámkov riešením. Firma Dentaurum má v portfóliu výrobkov pre alergikov aj iné druhy výrobkov, kroré sú nevyhnutné pri liečbe. Okrem zámkov sú to aj ortodontické skrutky do snímateľných aparátov, bukálne rúrky, rôzne drôtené elementy, ako sú drôty, prúty apod.

Označenie laserom

Patentované, laserom vytvorené značenie uľahčuje identifikáciu zámkov a zjednodušuje ich umiestňovanie pri lepení. V porovnaní s bežným značením je toto odolné voči oteru a neobsahuje škodlivé farbivá. Každý zámok je prehľadne označený symbolom, špecifickým pre každý zub. zub.

Zaoblené krídielka zámku

Zámky, které boli vyrobené vstrekovacím liatím, sú na rozdiel od mechanicky vyrobených zámkov, výrazne zaoblenejšie a pacienti ich vnímajú ako príjemné. Optimálne zaoblené krídielka zámku umožňujú ľahké ligovanie.

Konštrukcia MIM

Metóda vstrekovacieho liatia (prášková metalurgia) MIM (Metal Injection Molding) a použitie špeciálnej dentálnej zliatiny zvyšuje pevnosť a tuhosť zámkov.

Báza zámku realizovaná technikou 3D – CAD

Tvar zámkov Topic zhotovený touto technikou CAD (Computer Aided Design), je ideálne prispôsobený tvaru zuba. Báza nie je meziodistálne a okluzogingiválne konturováná. Tento optimálny tvar zabraňuje nepresnému umiestneniu zámku na zub, uľahčuje jeho umiestňovanie i bonding.

Druhy balení pri objednávaní zámkov Topic (Roth 018/022 alebo kombinovaný slot):

Balenie jednotlivých zubov/bal 10ks
Balenie pre 1 pacienta/bal 20 ks
Balenie pre 10 pacientov/bal 200 ks
Balenie pre 50 pacientov/1000 ks

Označenie zámkov topic a ich technických parametrov (Roth, slot 018 a 022)