Jeden slovenský básnik a spisovateľ raz úsmevne povedal,
že „Lekár mi síce odporúčal pohyb, ale nepredpísal, ktorým smerom.“

Obchodná spoločnosť EVENSO s.r.o. v predmete svojej činnosti určila svoj smer jasne. Smer do oblasti zdravotníctva, so zameraním na odbor čeľustná ortopédia (ortodoncia) a smer do oblasti logistiky, realizovanú v podobe výkonu kuriérskej zásielkovej služby.

Pohyb je vo všeobecnosti súčasťou nášho každodenného života. Zameranie našich hlavných činností len potvrdzuje v plnom rozsahu význam sloganu „pohyblivé svety ortodoncie a logistiky“.

Ortodoncia diagnostikuje a rieši anomálie i estetiku v detskom a dospelom chrupe. Pohyb zubov i čeľustí sa stáva fenoménom, ktorý upravuje nielen nežiadúce anomálie, ale takýto „pohyb“ vracia hlavne ľudom úsmev. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti.

Logistika je súčasťou pohybu, ktorý napĺňa účel, cieľ i význam tohto slova. Kuriérske služby s denným doručovaním zásielkového tovaru z bodu A do bodu B je denný pohyb, smerujúci k spokojnosti prepravcu i zákazníka. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti.

Veríme, že naše služby „pohyblivé svety ortodoncie a logistiky“ realizované spoločnosťou EVENSO s.r.o., budú pre našich lekárov, pacientov, obchodných partnerov i všetkých zákazníkov príjemnou skúsenosťou.

konatelia spoločnosti

M + M