svet dentálnej hygieny v pohybe

Dentálna hygiena je špecializovaný stomatologický odbor, ktorého cieľom je prevencia a hlavne predchádzanie nežiadúcich úkazov a ochorení v dutine ústnej. Je možné, že zubný kaz, plak na zuboch, zápal ďasien (gingivitída), ochorenie parodontu (parodontóza), môže spôsobiť aj nedôsledná domáca hygiena. Z toho dôvodu je prevencia a dodržiavanie orálnej hygieny veľmi dôležitá a účinne pomáha predchádzať vzniku takýchto javov.

K takejto činnosti sú potrebné základné pomôcky, ako sú rôzne druhy zubných kefiek, zubných pást, medzizubné kefky, zubné nite, škrabky na jazyk, ústne vody a pod. Svet dentálnej hygieny je v pohybe, vďaka širokému a neustále sa rozvíjajúcemu sortimentu výrobkov a pomôcok pre orálnu hygienu.

Ponúkame vám výber zdravotníckych pomôcok, určených pre vaše orálne zdravie a ktoré by sa mohlo stať neodeliteľnou súčasťou vašej orálnej hygieny.

Vyberte si z obsahu: