svet čeľustnej ortopédie v pohybe

Žijeme vo svete pohybu. Mnohé ukazovatele života okolo nás sú priamo alebo nepriamo vystavené tomuto javu. Stomatologický odbor čeľustná ortopédia sa v podstate zaoberá pohybmi zubov, čeľusti i sánky. Ortodoncia je nadstavbový stomatologický odbor, zameraný na prevenciu, diagnostiku a liečbu anomálií detského a dospelého chrupu.

Vzájomnou odbornou lekárskou starostlivosťou a s výrobcami kvalitných zdravotníckych pomôcok, pomáha ortodoncia dnes upravovať anomálie aj estetické problémy s pomocou rôznych fixných ortodontických aparátov, tiež technikou „invisaling“ s tzv. neviditeľnými dlahami. Obe metódy liečby spoľahlivo riešia u pacientov estetiku postavenia zubov a úpravu rôznych anomálií a vracajú pacientom pekný úsmev. V našej ponuke nájdete vo väčšom rozsahu hlavne sortiment tovaru od nemeckého výrobcu Dentaurum, ktorého zastupujeme dlhodobo v Slovenskej republike ako ich oficiálny distribútor.

Vyberte si z obsahu: