Myofunkčné trainery

Myofunkčné aparáty-trainery sú dlahy, určené pre ortodontickú liečbu detí alebo dospelých. Trainery sa označujú ako pre-ortodontické aparáty, ktoré odstraňujú myofunkčné zlozvyky, ako sú napr. nesprávna funkcia jazyka, dýchánie ústami, čo býva tiež príčinou nepravidelne usporiadaných zubov, resp. nedostatočného vývoja čeľustí.

Medzi myofunkčné poruchy a ich riešenia, sa zaraďujú do tohoto segmentu aj rôzne iné druhy trainerov, ktoré riešia aj iné myofunkčné poruchy u detí alebo dospelých, napríklad škrípanie zubami (bruxizmus), alebo úprava oklúzie a pod.  Okrem myo aparátikov poznáme aj vestibulárne clony, ktoré slúžia hlavne k odstraňovaniu zlozvykov u detí, ako je napr. cmúľanie palca, vťahovanie pier, dávanie  jazyka medzi zuby, návykové dýchanie ústami,  používanie cumlíka.

Najskôr informácia pre rodičov (všeobecne).

 

Liečba detí s vyvíjajúcou sa malooklúziou (nesprávny, chybný skus) pre vekovú kategóriu cca 6 -11 ročných detí, zahrňuje správne vedenie zubov, polohu čeľustí a pomáha tiež pri myofunkčných poruchách detí (napr. dýchanie ústami alebo cumlanie palca). Na otázku prečo a kedy zahájiť ortodontickú liečbu určuje lekár. V podstate všetky deti vo fáze zmiešaného chrupu, ktoré sa objavia v ambulancii so známkami rozvíjajúcej sa malooklúzie, alebo s náznakom myofunkčnej poruchy, môžu začať s programom používajúcim pre začiatok liečby dentálne pomôcky, ktorým sa môže hovoriť myofunkčné trainery, dlahy alebo poziciónery.

Systém Trainer™ originálny rad pomôcok pre myofunkčnú ortodonciu!

Táto pomôcka môže pomôcť deťom vo väčšine ich bežných malooklúzií, ktoré vidia aj rodičia, ako napr. nesprávne eruptujúce predné zuby, s ktorými chcú po konzultácii s lekárom niečo podniknúť. Treba si uvedomiť, že „prebieha pre-ortodontická“ liečba, takže akékoľvek zlepšenie bude určite lepšie, ako starý prístup „počkajme a uvidíme, či sa nám to zhorší“. Neexistuje tu totiž žiadny vedecký dôvod, prečo čakať. Korekcie myofunkčných problémov, ako napr. dýchanie ústami, alebo problém s polohou jazyka, je samozrejme nejdôležitejšia pre budúce dosiahnutie ortodontického úspechu. Eliminácia zmienených problémov spolu s niektorými dentálnymi korekciami môže v niektorých prípadoch vylúčiť potrebu ďaľšieho liečenia. Treba opakovane pripomenúť, že či zaháji liečbu dieťaťa a kedy, na to Vám dá najlepšiu odpoveď Váš ošetrujúci lekár.

Dôležitá informácia.
Nedoporučujeme nákup týchto výrobkov bez konzultácie a doporučenia ošetrujúceho lekára. Nie sme oprávnení konzultovať liečebný plán vášho stomatológa alebo logopéda. Ďakujem vám za porozumenie.

Trainer T4K soft
od 6-11 rokov pre zmiešaný chrup


Trainer T4K soft (môže byť modrý, ružový, zelený), je určený pre „pred-ortodontickú“ liečbu v univerzálnej velikosti, pripravený k okamžitému použitu.

Trainer T4K bol vyvinutý z potreby komplexnej a včasnej liečby pre deti, kedy funkčné aparáty tradične fungujú najlepšie.Tento produkt nevyžaduje výrobu v laboratóriu a je vyrobený v univerzálnej veľkosti pre všetky deti vo veku 6-11 rokov, kedy je chrup ešte zmiešaný.

Je počítačovo skonštruovaný tak, aby bolo spojené vzájomne myofunkčné cvičenie s charakteristikou polohovania zubov. Trainer čistite pod tečúcou vodou. Je vhodné ho raz do týždňa vyčistiť v roztoku na čistenie aparátikov.

 

Trainer T4K je počítačovo skonštruovaný tak, aby bolo spojené vzájomne myofunkčné cvičenie s charakteristikou polohovania zubov.

Trainer čistite v na to určených čistiacich antibakteriálnych roztokoch.

Popis čistenia trainerov, ortodontických aparátov, ústnych chráničov s čistiacimi tabletami MYO sú podrobne popísané pri výrobku v našom e-shope. 

Prostriedok na čistenie dostanete v našom
e-shope alebo v lekárni.

Trainer vložte do pohára s vodou, do pohára vložte tabletku. Po jej vyšumení  nechajte trainer niekoľko minút v pohári. 

Modrý trainer mäkký
1. fáza liečby: odvykanie cumlaniu palca, vťahovanie pier, odvykanie tlaku jazyka na zuby a špatné polohovanie.

Červený trainer tvrdý
2. fáza liečby: používa sa po použití traineru Soft a je to príprava na ortodontickú liečbu.

T4K tvrdý (červený je určený pre deti od 6-10 rokov a je to príprava pred ortodontickou liečbou. Neskoršie, po cca 6-8 mesiacoch môže určiť ošetrujúci lekár druhú fázu liečby, kedy sa používá T4K (červený) v pevnejšom prevedení. Pôsobí už s väčšou silou na nevyrovnanú frontálnu dentíciu. Pri použiívaní T4K nie je potrebné, aby mal rôzne rozmery. Môže sa líšiť iba distálna (postranná, vzdialenejšia) dĺžka, ktorá môže byť upravená pomocou nožničiek podľa distálnej polohy prvých stálych molárov. Labiálne oblúky kombinované s drážkami pre frontálne zuby dovoľujú pôsobenie konštantnej sily na nevyrovnané frontálne zuby a pomáhajú tak pri korekcii ich postavenia.

Popis myofunkčnej pomôcky T4K soft

Jazyková značka na vytláčanie

Nárzník na pery (Lip bumber)

Fóliová základňa

Trainer INFANT soft
myofunkčný pozicionér pre deti od 2 – 5 rokov

Infant aparát má tri hlavné funkcie:

Zaisťuje mierne cvičenie čeľustí a tvárového svalstva s pomocou štyroch nezávislých „Air Springs“ – pružiacich vzduchových komôrok, zabezpečuje správnu polohu jazyka v kľude i pri prehĺtaní a podporuje správne dýc
hanie cez nos.

Myofunkčný efekt

Všetky súčasti pomôcky TRAINER system™ sú navrhnuté za účelom zmeny nesprávneho stereotypu ústného svalstva (Myofunctional Effect™), ktorý napomáhá úprave postavenia zubov a čeľustí. Uvedený trainer INFANT je vhodný používať pod dohľadom rodičov. Pre zvýšenie účinku je dobré používať trainer i cez noc.

Trainer je vyrobený zo silikónu a termoplastickej gumy a neobsahuje
PVC ani latex.

Trainer čistite pod prúdom tečúcej vody a doporučuje sa raz do týždňa použiť roztok na čistenie aparátikov (dostať v lekárni)

Vzduchová pružinová základňa

Jazyková značka na vytláčanie

Chránič jazyka

Možnosť uchytenia

Myofunkčná pomôcka, ktorá vie pomôcť pri riešení myofunkčných porúch a ktorá dokáže vrátiť deťom úsmev

www.stránky výrobcu Myoresearch/Holandsko