Neviditeľné strojčeky Invisaling

Čo je to Invisaling?

Dnes sa dajú vybrať pri úprave anomálií v detskom i dospelom chrupe v oblasti ortodoncie rôzne formy liečby. Vďaka vývoju v oblasti ortodoncie sa k snímacej i fixnej ortodoncii priradila i liečba prostredníctvom „neviditeľných“ dláh Invisaling. Po konzultácii s ošetrujúcim lekárom o rozsahu a potrebe vašej úpravy zubov sa môžete rozhodnúť pre jednotlivú formu liečby.

Liečba Invisaling je prakticky neviditeľný spôsob posuvu, resp. úprava vašich zubov pomocou priehľadných dláh.

 

Využíva sa k tomu zobrazovacia počítačová metóda 3D Invisalign, ktorá zosníma váš chrup a na základe toho sa vyhotoví presný kompletný liečebný plán podľa stanoveného predpisu poskytovateľ liečby Invisaling zubov až po konečnú požadovanú polohu. Potom sa na  mieru podľa vašich zubov vyrobí séria priehľadných  vyrovnávacích dláh, ktoré budú postupne pri nosení vašu anomáliu vyrovnávať, zuby posúvať a upravovať do stanovenej polohy. Počet priehľadných dláh sa stanoví podľa požiadaviek liečby. Pacient si ich po inštruktáži postupne po 14-tich dňoch sám vkladá v poradí, aké mu určí ošetrujúci lekár. Časy liečby závisí od konkrétneho prípadu, ktorý určuje poskytovateľ liečby.

Pre prácu s dlahami Invisalign ponúkame kliešte Aligner, určené pre prácu s inovatívnou a účinnou ortodontickou liečbou. Kliešte Aligner sú od nemeckého výrobcu oscident®, v prevedení kufríkovej sady, ktorá obsahuje 5 ks klieští. Ponúkame ich aj jednotlivo. Umožňujú ľahkú a rýchlu aktivácia s možnou flexibilitou pre individuálnu optimalizáciu každej priehľadnej ortodontickej dlahy.

Kufríková sada klieští

Obj.č. 1670   Kliešte dierkovacie
Obj.č. 1671   Kliešte s výrezom slza
Obj.č. 1672   Kliešte horizontálne
Obj.č. 1673   Kliešte vertikálne
Obj.č. 1674   Kliešte vytvorenia bodu

Kliešte Aligner - nevyhnutná pomôcka pri práci s Invisaling

Kliešte Aligner – ľahká a rýchla aktivácia s pridanou flexibilitou pre individuálnu optimalizáciu každej priehľadnej ortodontickej dlahy.

Popis jednotlivých klieští Aligner

Kliešte dierkovacie, 6mm okrúhly otvor

Obj.č. 1670
Kliešte na perforovanie 6mm vložky TC (dierkovač), na vystrihovanie výrezov v tvare polmesiaca v oblasti zámkov alebo gombíkov. Tiež na odstránenie vyčnievajúcich plastových hrán, aby nedošlo k poraneniu mäkkého tkaniva.

 

Kliešte, výrez v tvare slzy

Obj.č. 1671
Kliešte na vyrezanie výrezu v tvare slzy na okraji priesvitnej ortodontickej priehľadnej dlahy. Tvar slzy umožňuje bezpečné pripevnenie elastických gumičiek, tiež aj  pacientom.

Kliešte, horizontálne vybranie

Obj.č. 1672
Horizontálne kliešte, špeciálne kliešte na vytváranie vodorovných zárezov pre individuálny posun koreňa. Umožňuje tiež zlepšenie retencie priesvitných ortodontických priehľadných dláh a retainerov.

Kliešte, zvislé vybranie

Obj.č. 1673
Vertikálne kliešte, špeciálne kliešte pre zhotovenie ďalšej korekcie rotácie. Popritom môžu byť pomocou vertikálnych klieští odstránené nezrovnalosti pri vkladaní a vyberaní.

Kliešte, s vyrazeným bodom 1,5mm

Obj.č. 1674
Kliešte na vytvorenie bodu 1,5mm, špeciálne kliešte na vytvorenie reliéfu v tvare bodu v priehľadnej ortodontickej dlahe. Umožňuje selektívnu aktiváciu na zvýšenie tlaku na jednotlivé zuby

Kliešte Aligner od nemeckého výrobcu oscident

Neodmysliteľný pomocník pri práci s dlahami Invisaling