Spoločnosť EVENSO s.r.o.

je zmluvný partner niekoľkých renomovaných logistických spoločností, pôsobiacich  na území Slovenskej republiky.

svet kuriérov v pohybe

Žijeme vo svete pohybu. Mnohé ukazovatele života okolo nás sú priamo alebo nepriamo vystavené tomuto javu.  Jedným z dôkazov je i oblasť logistiky – kuriérska služba. Táto činnosť v dennom pohybe i kontakte s našimi kuriérmi doručuje denne zásielky rôznych rozmerov. Objednávanie zásielkového tovaru sa v poslednom období stále zvyšuje a prostredníctvom objednávanie cez eshop a sociálne siete má neustále vzrastajúcu tendenciu.

Kuriérske služby realizujeme formou dennej distribúcie zásielok tak, aby sme „v pohybe“, ale hlavne rýchlo, spoľahlivo a bezpečne doručili zásielku k našim koncovým zákazníkom.

Kuriérska činnosť je nielen potrebná a dôležitá, ale aj náročná činnosť z pohľadu organizovania pracovného času,  ale aj v prístupe k zákazníkom.

Od rannej evidencie a systémového naloženia  balíkov do vozidla, až po doručenie zásielky v danej lokalite kuriérom je proces, ktorý potrebuje človeka s manažérskymi schopnosťami i prístupom. Veríme, že naši kuriéri spĺňajú tieto vlastnosti a každý deň napĺňajú náš cieľ k spokojnosti zákazníka.

ČASOVÁ OS … 

1

Začiatok dňa, ranný odchod do Depa

2

Dopravníkový spôsob prísunu balíkov

3

Skenovanie a rozdelovanie zásielok jednotlivým kuriérom

4

Nakladanie zásielok do pristaveného kuriérskeho vozidla

5

Rýchle a bezpečné doručovanie zásielok k zákazníkom

6

Doručovanie zásielok k jednotlivým zákazníkom

7

Doručovanie a prevzatie balíkov zákazníkmi

8

Doručovanie a prevzatie balíkov zákazníkmi

9

Odpoludňajší zvoz nahlásených zásielok a ich odvoz do Depa k ďalšiemu spracovaniu.

10

Doručenie balíkov od zákazníkov do Depa pripravených na ďalšie spracovanie a doručenie

RÝCHLOSŤ
DODANIA

SPOĽAHLIVOSŤ
DORUČENIA

SPOKOJNOSŤ
ZÁKAZNÍKA

SPOKOJNOSŤ KURIÉRA

Kuriérske krédo:

„Je výzvou vedieť, ako byť silný, ale nie drzý, ako byť vľúdny, ale nie slabý, ako byť smelý, ale nie tyran, ako byť hĺbavý, ale nie lenivý, ako byť skromný, ale nie utiahnutý, ako byť hrdý, ale nie arogantný, ako nebyť ironický, ale vedieť použiť nenásilný a láskavý humor“.