Myofunkčný trainer T4K soft

45,00 

Trainer T4K soft je určený pre vekovú kategóriu 6-11 rokov. Bol vyvinutý z potreby komplexnej a včasnej liečby pre deti, kedy funkčné aparáty tradične fungujú najlepšie. Tento produkt nevyžaduje výrobu v laboratóriu a je vyrobený v univerzálnej veľkosti pre všetky deti v uvedenej vekovej kategórii, kedy je chrup ešte zmiešaný. Je počítačovo skonštruovaný tak, aby bolo spojené vzájomne myofunkčné cvičenie s charakteristikou polohovania zubov.

 

Kategórie:

Myofunkčné aparáty alebo trainery sú dlahy, určené pre ortodontickú liečbu detí alebo dospelých. Trainery sa označujú ako pre-ortodontické aparáty, ktoré odstraňujú myofunkčné zlozvyky, ako sú napr. nesprávna funkcia jazyka, cumlanie palca alebo dýchánie ústami, čo býva tiež príčinou nepravidelne usporiadaných zubov, resp. nedostatočného vývoja čeľustí.

Najskôr informácia pre rodičov.

Liečba detí s vyvíjajúcou sa malooklúziou (nesprávny, chybný skus) pre vekovú kategóriu cca 6 -11 ročných detí, zahrňuje správne vedenie zubov, polohu čeľustí a pomáha tiež pri myofunkčných poruchách detí (napr. dýchanie ústami alebo cumlanie palca). Na otázku prečo a kedy zahájiť ortodontickú liečbu určuje ošetrujúci lekár (ortodontista, logopéd). V podstate všetky deti vo fáze zmiešaného chrupu, ktoré sa objavia v ambulancii so známkami rozvíjajúcej sa malooklúzie, alebo s náznakom myofunkčnej poruchy, môžu začať s programom používajúcim pre začiatok liečby dentálne pomôcky, ktorým sa môže hovoriť myofunkčné trainery, dlahy alebo poziciónery.

Táto pomôcka môže pomôcť deťom vo väčšine ich bežných malooklúzií, ktoré vidia aj rodičia, ako napr. nesprávne eruptujúce predné zuby, s ktorými chcú po konzultácii s lekárom niečo podniknúť. Treba si uvedomiť, že „prebieha pre-ortodontická“ liečba, takže akékoľvek zlepšenie bude určite lepšie, ako starý prístup „počkajme a uvidíme, či sa nám to zhorší“. Neexistuje tu totiž žiadny vedecký dôvod, prečo čakať. Korekcie myofunkčných problémov, ako napr. dýchanie ústami, alebo problém s polohou jazyka, je samozrejme najdôležitejšia pre budúce dosiahnutie ortodontického úspechu. Eliminácia zmienených problémov spolu s niektorými dentálnymi korekciami môže v niektorých prípadoch vylúčiť potrebu ďalšieho liečenia. Treba opakovane pripomenúť, že či zahájiť liečbu dieťaťa a kedy, na to Vám dá najlepšiu odpoveď Váš ošetrujúci lekár.

 

T4K trainer soft (mäkký) modrý (patrí medzi najviac používaný myofunkčný trainer)
1. fáza liečby: odvykanie cmúľanie palca, vťahovanie pier, odvykanie tlaku jazyka na zuby a špatné polohovanie.

Podľa okolností môže ošetrujúci lekár zvoliť aj alternatívu v pokračovaní s tvrdším trainerom T4K trainer hard (tvrdý) červený
2. fáza liečby: používa sa po použití T4K traineru soft, ako príprava na ortodontickú liečbu.

O trainer je potrebné sa starať. Čistite ho pod prúdom tečúcej vody. Je vhodné ho raz do týždňa vyčistiť v roztoku na čistenie aparátikov, alebo zubných náhrad. Dostanete v sieti lekární.

Pripomíname, že nedoporučujeme nákup týchto výrobkov bez konzultácie a doporučenia ošetrujúceho lekára. Nie sme oprávnení konzultovať liečebný plán vášho stomatológa alebo logopéda. Ďakujeme vám za porozumenie.