Discovery® smart

vysoko biokompatibilný monolitný kovový zámok

Discovery® smart zámok je vyrábaný skutočne v jednom kuse (monolit). Má mezio-distálne zahnutú kontúru slotu, ktorá sleduje tvar ideálneho zubného oblúka.To všetko podmieňuje individuálny tvar zahnutia slotu v každom  zámku, ktorý pomáha minimalizovať trenie. Tým sa spoľahlivo zaisťuje efektívnosť i presnosť liečby. Označenie pozície (číslo) zuba integrovanéholaserom na báze zámku, umožňuje jednoduché priradenie každého zámku k správnemu zubu.

Vlastnosti a výhody
Charakteristikou známkou tohoto zámku je mezio-distálne zahnutá kontúra slotu, ktorá sleduje tvar ideálneho zubného oblúka. Každý Discovery® smart zámok má individuálne zahnutý slot, čím sa v ňom minimalizuje trenie. Patentovaným laserom tvarovaná báza uľahčuje dosadenie i nalepenie zámku.

Výhody a vlastnosti
3D tvar bázy zámku zabezpečí jeho presné dosadnutie na zub a zaručí spoľahlivú a jednoduchú manipuláciu pri umiestňovaní zámku do správnej polohy. Discovery® smart je vysoko biokompatibilný monolitný zámok (vyrobený z jedného kusu), bez spojenia – predelenia medzi bázou a telom zámku. Obdobne sú vyrábané aj háčiky hríbikovitého tvaru so zámkom v jednom celku.

VIDEO Dentaurum

                                         Diskusia

  • Malé rozmery a nízky profil zámkov zabezpečí lepšie estetické výsledky a umožnia lepšiu manipuláciu bez straty kontroly v torzii a angulácii.
  • Patentovaným laserom tvarovaná (FDI značená) báza umožní veľmi pevné nalepenie zámku a jednoduchú manipuláciu.
  • Presné je aj umiestňovanie zámku na zube vďaka anatomicky tvarovanej 3D báze. Zámok sa dobre adaptuje na zub (bez kĺzania).
  • Discovery® smart zámok je vyrábaný skutočne v jednom kuse (monolit) s najmodernejším vybavením a využitím MIM techniky metal injection molding (injekčným tvárnením kovu) a vďaka úplnému vylúčeniu použitia spájky sú tieto zámky veľmi biokompatibilné.
  • Predurčený bod zlomu v zámku umožňuje v prípade potreby spoľahlivé odlepenie zámku.
  • Optimálne rozmery a tvar Discovery® smart (krídielká, báza, In/Out 0,7 mm) so svojimi perfektnými vlastnosťami v rámci rodiny Discovery® zámkov je možné využiť pri všetkých indikáciách.
  • Optimálny tvar krídielok umožňuje ľahké a efektívne upevnenie ligatúr. Taktiež je možné používanie dvojitých ligatúr, prípadne kombináciu ligatúr a retiazky.
  • Výborné lepenie zámkov Discovery® smart na zub je zabezpečené vďaka laserom formovanej báze patentovanej firmou Dentaurum. Samozrejme patentované FDI značky integrované do bázy zámku umožňujú priradenie každého zámku k správnemu zubu. 3D CAD je naprogramovaný tak, aby sledoval anatómiu zubov. Preto sa zámky veľmi dobre umiestňujú a bez šmýkania výborne adaptujú na povrch zubov.

Kovové zámky Discovery® smart (Roth alebo MBT)
v slote 018″ alebo 022″ v rôznych druhoch baleniach:

jednotlivé pozície zuba (10ks)
pre jedného pacienta
(20ks)

pre 10-tich pacientov (200ks)

Tabuľka označenia zámkov Discovery-smart® a ich technické parametre: