Firma Dentaurum má vo výrobnom programe 8 druhov ortodontických zámkov. Sú to zámky kovové, estetické, bez obsahu Nikla, samoligovacie, lingválne. Patria sem zámky s dlhoročnou tradíciou, ale aj zámky, ktoré pred niekoľkými rokmi boli novinkou. Spoločnosť Dentaurum tento segment neustále technicky inovuje a neustále zdokonaľuje. Prispôsobuje sa týmto nielen požiadavkám trhu, ale drží aj trend moderného medzinárodného ortho výrobcu. Predstavujeme vám jednotlivo niektoré druhy zámkov , kde si môžete pozrieť ich popis s technickými parametrami ale aj informačné prezentačné videá.

Vyberte si z ponuky …